BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Wałbrzychu  Straż Miejska  Działalność profilaktyczno-edukacyjnaInspektor Kruk, maskotka Straży Miejskiej w Wałbrzychu, zawsze wzbudza największe zainteresowanie wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
 
Festyn rodzinny w dzielnicy Biały Kamień.

     
 
Starszy strażnik Roman Czaja - naczelny kucharz straży miejskiej.
   
Spatkanie Mikołajkowe z dziećmi ze swietlicy środowiskowej  w dzielnicy Nowe Miasto.
     
 
Spotkanie mikołajkowe z wychowankami Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu
   
Spatkanie Mikołajkowe z dziećmi ze swietlicy środowiskowej  w dzielnicy Biały Kamień.
     

Tu również dotarł Mikołaj ze Straży Miejskiej
 
Najmłodsi strażnicy
     

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 - to zdjęcie było ilustracją jednego z dzienniczków ucznia wydawanych corocznie przez Straż Miejską w Wałbrzychu.
   
Realizacja:  
Straż Miejska w Wałbrzychu Straż Miejska w Wałbrzychu